Missie

De missie van Stabielzorg is om cliënten die in de problemen zijn geraakt weer vooruit te helpen. Cliënten die bijvoorbeeld verstrikt zijn geraakt in de twee culturen waartoe zij zich beiden verbonden voelen. De cultuur van thuis, van hun roots, en de cultuur van de Nederlandse samenleving waarin ze leven. Stabielzorg helpt cliënten om zich hiertoe te verhouden. Stabielzorg biedt cliënten hulp, aandacht, een gesprek en een warme plek om van daaruit te werken aan een veilige en stabiele situatie en een hoopvolle toekomst. Stabielzorg biedt begeleiding aan alle cliënten ongeacht welke afkomst.

Visie

Stabielzorg staat voor veilig, vertrouwd, verbindend. Stabielzorg gelooft dat het belangrijk is om een open, warme en veilige en stabiele situatie creëren, van waaruit ontwikkeling weer mogelijk is. Stabielzorg gelooft dat problemen van cliënten niet op zichzelf staan, maar voortkomen uit interactie met de omgeving. We richten de hulpverlening daarom niet alleen op de cliënt maar op het hele systeem rondom hem/haar. We vinden het belangrijk om zowel het verhaal van de cliënt te horen, als die van de belangrijke betrokkenen en andere familieleden. We dragen zorg voor het bijeenbrengen van beide werelden, waarbij er aandacht is voor elkaars perspectief. Stabielzorg ondersteunt met een open en onbevooroordeelde blik, met respect voor de ander.