Wat is een transculturele benadering?

Zie hiervoor: https://www.nvrg.nl/leden-in-beeld-nel-jessurun

Voor wie zijn wij er?

Stabielzorg biedt begeleiding aan volwassenen (met name) met een migrantenafkomst met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Stabielzorg vindt het belangrijk om oog te hebben voor cliënt, maar tevens voor het systeem om hem/haar heen. Stabielzorg is met name gespecialiseerd in transculturele hulpverlening aan volwassenen en families met een migrantenafkomst.

Wij bieden hulp aan meiden en hun families met o.a.:

 • Gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
 • Systemische problematiek
 • Interculturele problematiek
 • Schoolverzuim
 • Eer-gerelateerde problematiek
 • (V)echtscheidingsproblematiek
 • Huiselijk geweld
 • (Oorlogs)trauma

Wie kan Stabielzorg niet helpen?

 • Als er sprake is van fysiek agressief gedrag.
 • Als er sprake is van verslavingsproblematiek, waardoor cliënt zich niet begeleidbaar opstelt.
 • Als er sprake is van een IQ lager dan 80.
 • Als er sprake is van een (ernstige) gediagnosticeerde psychiatrische, lichamelijk en/of verstandelijke problematiek, waardoor de cliënt niet begeleidbaar.